Nørrebro Taekwondo er Danmarks største taekwondoklub og en lokal idrœtsforening på Nørrebro, der har eksisteret siden 1982. De fleste af foreningens medlemmer er lokale børn og unge, men vi har også et stort voksenhold samt kamphold med udøvere på højt internationalt niveau.

Klubbens logo

Logoet viser silhuetten af et bjerg. Det har forbindelse til klubbens koreanske navn, Son Bong. På koreansk kan Son Bong oversættes til det højeste bjerg eller det forreste bjerg. Bjerget i sig selv står for noget solidt, noget der er klippefast og urokkeligt. Som begreb kan højeste/forreste bjerg dog også forstås som "eliten" eller "pionererne". Bjerget er derfor en del af symbolet for klubbens grundholdning. At vi vil stræbe efter at være de bedste, dem der går forrest og viser vejen for andre.

Cirklen foran midten af bjerget er et yin og yang-symbol. Yin og yang er kendt af de fleste som et symbol fra Østen. Det står bl.a. for modsœtninger: godt/ondt, lys/mørke, nat/dag. Yin og yang står også for harmoni eller helhed. Ting hœnger sammen, f.eks. ville der ikke vœre lys uden mørke. Yin og yang-symbolet refererer også til sportens koreanske ophav, da det er en del af det koreanske flag.